با ثبت نقص مدرک و هدایت متقاضیان به حالت تکمیل اطلاعات توسط یک دانشگاه، این عملیات از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع متقاضی خواهد رسید و نیز پیامی در ارتباط با این اولیت در سامانه فرد مذکور قابل مشاهده خواهد بود. متقاضی می‌تواند از لحظه باز شدن دسترسی، به مدت 48 ساعت ایرادات و نواقص رزومه خود را برطرف نماید.