<%=StrTitr %>
کدخبر : 444
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۷/۴/۶ - ۱۴:۰۴
تعداد بازدید :    976

جلسه فوق العاده کمیته منتخب تجدید نظر علمی و مجوز معافیت از کبرسن

جلسه فوق العاده کمیته منتخب تجدید نظر علمی و مجوز معافیت از کبرسن اعضای هیات علمی مرکز جذب وزارت عتف  روز سه شنبه مورخ 1397/04/05 تشکیل گردید.

با توجه به تعدد زیاد پرونده و حجم کاری بالا، جلسه این هفته به جای روز چهارشنبه، سه شنبه برگزار شد. در جلسه مذکور از تعداد 22 پرونده تجدیدنظر و 4 پرونده کبرسن، تعداد 12 پرونده  درخواست تجدیدنظر و همچنین تمامی پرونده های درخواست معافیت از کبرسن بررسی شد. لازم به ذکر است که نتیجه بررسی پرونده های طرح شده در جلسه کمیته منتخب، در جلسه هفته آتی هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم جهت تصویب نهایی مطرح خواهد شد.