<%=StrTitr %>
کدخبر : 2779
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۷:۰۱
تعداد بازدید :    504
معاون وزیر علوم:
اساتید در راس اعتمادپذیری جامعه قرار دارند

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: با وجود تمام کشمکش های مطرح شده در سرمایه اجتماعی، استادان دانشگاه همچنان در راس اعتماد پذیری ‌جامعه قرار دارند و این اعتماد پذیری محل اعتنای جامعه به دانشگاهیان است.

به گزارش خبرنگار دانشگاه ایرنا، غلامرضا غفاری دوشنبه در نشست هم اندیشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با استادان و صاحب نظران برجسته دانشگاه ها در محل این وزارتخانه، گفت: باید به افزایش تعامل و تبادل اندیشید؛ چرا که در‌ حوزه نخبگان باید طبق نوع فعالیت ها، دغدغه های فردی، نهادی و فرا نهادی، مسائل مورد توجه قرار گیرد.

به گفته معاون فرهنگی وزیر علوم، کنش‌ های این امر معطوف به آینده پیش رو می شود؛ چون علم با افق‌ های پیش رو‌ در ارتباط است.
وی تاکید کرد: سرمایه دانشگاه ها برآمده از اقتدار این مراکز است و هر دانشگاه باید سرمایه خود را داشته باشد.

غفاری اضافه کرد: لازم است هر دانشگاه سرمایه لازم خود را داشته باشد. در این زمینه، محصولات تولید شده در دانشگاه ها هم باید عملکرد مناسبی از خود بروز دهند.

غفاری در ادامه، اظهار کرد: دانش آموختگان هم باید خطاهای احتمالی را شناسایی و تغییرات لازم را بیان کنند. هر چند این تغییرات تنها به حوزه اجتماعی محدود نمی شود و در‌ عد علمی هم محقق می شود.

وی با بیان اینکه نحوه مواجهه با چالش های علمی، سرمایه آفرین است، ادامه داد: دانش آموختگان دانشگاه ها باید از نظر شهروندی و حضور در ‌جامعه، بلوغ نظری لازم را داشته باشند. دانشگاه اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی مهم است و زمانی که بحث ارتباط بین دانشگاه و جامعه مطرح می شود، این امر نیازمند الزاماتی خواهد بود.

به گفته معاون وزیر علوم، باید دریابیم دانش‌آموختگان تا چه اندازه قابلیت گفت و گو با نسل های بعدی خود را دارند. سهم دانشگاه در‌ وسعت بخشی فرهنگی و اجتماعی در‌ جامعه نیز باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در داخل و درون دانشگاه تجربه هایی کسب کرده ایم و شاهد افت و خیزهای بسیاری بوده ایم که بر اساس آن می توان گفت رشد دانشگاه ها پر تعداد بوده و امکانات توده ای شدن برای آموزش عالی را فراهم کرده اند.

وی گفت: این امر با اقتدار دانشگاه پیوند وسیعی دارد و در این زمینه نیازمند استادان هستیم؛ چرا که دانشگاه ها با مشارکت استادان بیشتر می توانند در مسئولیت اجتماعی خود موفق باشند.

به گفته این مسئول وزارت علوم، متقاعد ساختن جامعه برای خلق جامعه ای بهتر از جمله الزاماتی است که دانشگاه های حساس به مسائل اجتماعی باید آن را در خود بپروراند.