این افراد به دلیل نقض شرایط اولیه ثبت نام مانند کبرسن و عدم تطابق وضعیت نظام وظیفه با اولویت انتخابی، به صورت خودکار توسط سامانه از لیست دانشگاه‌های انتخابی به عنوان اولویتشان حذف گردیده‌اند و لذا در لیست دانشگاه‌ها قابل مشاهده نیستند.
لازم به ذکر است متقاضیانی که در حال گذاراندن خدمت سربازی در قالب نخبگان نیروهای مسلح می باشند نیز در این لیست قرار دارند، لذا ایشان در صورت ارائه معرفی نامه کتبی از بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح به مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از لیست مذکور حذف گردیده و پرونده آن‌ها در دانشگاه‌ها قابل مشاهده و پیگیری خواهد بود.