چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر رضائی آشتیانی به سمت «سرپرست دانشگاه صنعتی اراک» منصوب شد
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
معاون آموزشی وزیر علوم: دستورالعمل انتخاب استادان نمونه کشوری بازنگری شد
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر ابطحی به سمت «سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان» منصوب شد